Dr. Mátay Mónika

monika_matay

 

Mátay Mónika az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék oktatója. Kutatási és oktatási területe 19-20. századi társadalomtörténet, médiatörténet, bűnözéstörténet, kulturálisantropológia, mikrotörténet, nemek története és historiográfia. Számos egyetemen tanított meghívott előadóként, többek között: European Studies International MA Program ISES, Kőszeg; Mathias Corvinus Program, Budapest; Department of Anthropology, Humboldt University, Berlin; English Department at the State University of Rutgers; Sociology Department of the Graduate School at the University of Trieste, Gorizia; History Department at Central European University, Budapest. A Médiakutató médiaelméleti tudományos periodika szerkesztője, a Tiszazug kutatócsoport és a Talking Houses kutatócsoport vezetője.

Publikációk

Könyvek

A publikum születése. A média története Magyarországon a 19. században. 2015. (megjelenés alatt)
Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben 1793–1848. Debrecen: Csokonai, 2006.

Szerkesztés

Mit kínlósz vele? Arzénes mérgezések a Tiszazugban. 2016. (megjelenés alatt)
Arzén a Tiszazugban, Médiakutató tél 2014.
A bűnös Budapest, Budapesti Negyed, tavasz-nyár 2005. (Csapó Csabával közösen).
Határ-idő-Napló, reprint, Budapest, 2001 (Nóvé Bélával et al).
A mesterség iskolája,Budapest: Osiris, 2000 (Bódy Zsomborral és Tóth Árpáddal közösen)
Rural Industry, Rural Family, and Household, Leicester–Budapest: University of Leicester, Centre for Urban History & ELTE, Economic and Social History Department, 1995.

Tanulmányok

The Dandy, the Lady, and the Patriot: The Fabrication of Fashion Journals In. Eastbound 2015 (megjelenés alatt).

Egy tudós átváltozásai a magyar médiában: Hatvani István reinkarnációi In. Történelmi Szemle 2015. (megjelenés alatt).

Áldozatok a háború után. Arzénnel mérgezett veteránok. In. Majoros István (szerk.) Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Budapest: ELTE BTK, 2015 (Trádler Henriettával).

The Adventures of Dispute: a Marriage Crisis In. Hungarian Historical Review 2014 (3). 158–189.

Hősfigurák a századfordulós ifjúsági irodalomban. In. Gábos Erika (szerk.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VII. Budapest, 2013.

Mátay Mónika – Czoch Gábor: ”A városok szíverek.” Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról (recenzió). In. Hungarian Historical Review 2012 (1–2). 240–244.

Construction of Marginal Social Groups. (e-learning tananyag), Kőszeg: ISES, 2011.

Bevezetés. In. Darnton, Robert, Lúdanyó és más tanulmányok. Budapest, General Press, 2010. 1–11.

Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok (recenzió). In. Korall 11. 2010. 184–188.

Egy nődandy karrierje: képek Batthyány Appraxin Júlia életéből. In. Bódy Zsombor – Horváth Sándor – Valuch Tibor (szerk.): Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára, Budapest: Argumentum, 2010. 194–202.

Haza a laposban. Egy 20. századi magyar család portréja Rákoskeresztúr – Kecskemét – Wellington (Új Zéland) viszonylatában. In. Budapesti Negyed Fővárosi magántörténelem, 2010. (2) 49–80.

Egy nődandy karrierje: Batthyány Appraxin Júliáról. In. Médiakutató, tél 2009. 81–86.

Az erőszak nyilvánossága: felügyelet és szórakozás. In. Molnár Bálint – Stachó László (szerk.): Média és erőszak, Budapest, Századvég. 2009. 73–100.

The adulterous wife and the rebellious husband: a marital dispute in a Calvinist city. In. Social History 2009. 34 (2) 145–162.

Radicals Online: The Hungarian Street Protests of Autumn 2006 and the Internet. In.  Jakubiwicz, Karol – Sükösd, Miklós (szerk.): Finding the Right Place on the Map. Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Chicago: Chicago University Press, 2008. (Kaposi Ildikóval)

Hamis vénuszok: nődandyk a polgárok között. In. Bakó, Boglárka – Tóth, Eszter Zsófia (szerk.) Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a magyar társadalomba, Budapest: MTA, 2008. 394–411.

On Gyáni, Gábor, Parlor and Kitchen: Housing and Domestic Culture in Budapest, 1870–1940 & Identity and the Urban Experience: Fin-de-siècle Budapest. In. URBS. Budapest: BFL, 2007. 441–447.

A reformkor alulnézetben. Tóth Árpád Önszervező polgárok című könyvéről. In. Médiakutató, 2007. ősz, 127–130.

A testáló ideje. In. Mayer, László – Tilcsik, György (szerk.) Személyes idő – Történelmi idő, Szombathely, 2006. 151–166.

A Jándiak históriája: perpatvar a tárgyalóteremben. In. Debreceni Szemle, 2006.

Multiple Lives of the Hungarian Highwayman. In. Srebnick, Amy – Lévy, René (szerk.) Crime and Culture: Text and Context. Aldershot, UK, Ashgate: 2005. 183–198 (Csepeli Györggyel)

Agycentizők a századfordulón. In. Budapesti Negyed, tavasz-nyár 2005. 199–236.

Historiográfiai viták a testamentumról. In. Korall, május 2004. 248–270.

Cinkos Justicia? Nők, férfiak és a jog a 19. századi Debrecenben. In. Láczay Magdolna (szerk.) Nők és férfiak…, avagy a nemek története: Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, 2003. 178–197.

Egy gyűlölködő debreceni tímármester utolsó akarata. In. K. Horváth Zsolt – Lugosi András – Sohajda Ferenc (szerk.) Lépték-váltó társadalomtörténet, Budapest: Osiris–Hermész, 2003. 186–210.

Egy prostituált lemészárlása: a Város, a Nő és a Bűnöző. In. Médiakutató,ősz 2003. 7–28.

A modern nyilvánosság: Anglia, Franciaország és Magyarország. e-learning course, Budapest: Mimóza, 2002.

Modern nyilvánosság: a kommunikáló nemzet, az ügyvéd, a prostituált. In. Társadalomtörténet I. Budapest: Matáv Média Intézet, 2002.

A magyar betyár életei. In. Médiakutató 4 (2001) 88–101. (Csepeli Györggyel)

Barta Gergely contra Zefer Mária. Egy 19. századi debreceni válóper dilemmái. In. Bódy, Zsombor – Mátay, Mónika – Tóth, Árpád (szerk.) A mesterség iskolája, Budapest: Osiris, 2000, 244–274.

One Way Out of Trap: Experience versus Receiving. In. Reuben Fowkes, ed., Teaching Strategies in Higher Education: Effective Learning, Effective Teaching, Budapest: CEU Press, 2000, 123–128.

A magyar nyilvánosság története 1848–1914. In. Gerő András (szerk.): A modern Magyarország története, Budapest, 2000.

Történészek Habermasról. In. Szociológiai Figyelő (1–2) 1999. 162–172.

Objektivitás és véleménysajtó. Történeti dilemmák In. Jel–Kép (2) 1998. 44–48.

Negatív választások csapdájában. In. Németh Zsófia – Sasfi Csaba (szerk): Kőfallal, sárpalánkkal… Várostörténeti tanulmányok, Debrecen: Csokonai, 1997, 151–162.

The Life Story of Antónia Kölcsey. In. Andrea Pető & Mark Pittaway, eds., Women in History – Women’s History: Central and Eastern European Perspectives. Budapest: CEU Press, 1994, 43–54.

Nemes nemzetálom… In. Jel–Kép (2) 1994. 57–68.

Nekrológ dekonstrukciók. In. Sic itur ad astra (3–4) 1993. 18–31.