Major János

Major János

Major János (1840–1899): Griller halálát követően, 28 éves korában vette át a plébánosi hivatalt. Apja, Major János szilágyi tanító. A gimnáziumot Szombathelyen végezte. 1865-ben szentelték pappá, nyolc hónap kivételével az egész életét Kőszeg szolgálatában töltötte. Major folytatta Győri János misszióját. A Szent Imre templom befogadó képessége mindössze ezer fő volt, előfordult, hogy a hívek nem fértek be vasárnapi misére, és az utcán állva hallgatták az istentiszteletet. A katolikusok aránya a 19. század utolsó évtizedeiben tovább emelkedett, egyre sürgetőbbé vált az új templom felépítése. Major elkötelezetten küzdött a cél mielőbbi megvalósításáért, cikkeket írt a Kőszeg és Vidékébe, határozottan kiállt a templomépítés mellett. Nagyon lelkiismeretesen látta el feladatait, ebben is követte elődje, Győri János gyakorlatát. Nem volt német anyanyelvű, ezért vasárnaponként az istentisztelet előtt gyakorolta a német nyelvű misét.

Sokoldalú és aktív volt, 1871-ben megalapította a Katolikus Polgári Kört, 1878-ban a Katolikus Legényegyletet, 1889-ben Keresztény Munkásegyletet. Változatos munkálkodása során időnként konfliktusokat is fel kellett vállalnia. Egyszer megbüntették, mert 1892-ben egy katolikus apa és ágostai hitvallású anya gyermekét megkeresztelte. Elkeresztelés vádjával feljelentették, és bűnösnek mondták ki, tíz forintos büntetésre, vagy egy nap elzárásra ítélték. A közoktatási miniszterhez fellebbezett, igazat adtak neki, de a pénzt meg kellett fizetnie.

A császárok kőszegi tartózkodása idején Majort is meghívták a díszvacsorára, Ferenc Józseftől kitüntetést kapott (1893). Érdemei elismeréseként díszpolgárrá avatták. Az esemény a Kőszeg és Vidékében is szerepel annak ellenére, hogy a lap egyébként meglehetősen kritikusan vélekedett a lelkészről. Néhány évvel a templom felszentelése után megbetegedett, 1899. március18-án meghalt.


Vélemény, hozzászólás?