Niczky Kristóf

Niczky Kristóf

Niczky Kristóf 1814-ben született Niczky György Zala megye követe és Svastics Júlia fiaként. Német szellemű nevelésben részesült. 1729-31-ben a pozsonyi akadémián tanult, azután a bécsi egyetemen hallgatott. Az államtudományokban való jártasságának első jelét a wormsi békekötésről írt munkájával adta. 1735-ben feleségül vette pribéri Jankovics Katalint és még ugyanebben az évben titkár lett a magyar udvari kamaránál, ekkor Bécsben élt. Gazdag vagyonnal, előkelő, nagy befolyású rokonsággal bírt. 1751-ben udvari kamarai tanácsos lett; 1764-ben Mária Terézia a Szent István-rendet kis keresztjével tüntette ki. 1765. november 5-én grófi címet szerzett. 1767-ben belső titkos tanácsos lett, majd 1768. annak a bizottságnak az elnöke lett, amely a Királyi Curia döntéseit összeszedte és Planum Tabulare cím alatt kiadta. 1776-ban a királynő a győri és pécsi tankerületek főigazgatójává nevezte ki. 1778. április 5. a szent István-rend középkeresztjét nyerte el. Sok hivatalos tevékenysége mellett nem hanyagolta el Sopron-, Vas-, Zala-, Somogy- és Veszprém megyékben fekvő birtokait. Vagyonát gyarapította.

1778. február elején a Bánság visszacsatolásának elhatározása és a visszacsatolási bizottság elnökévé őt nevezte ki a királynő. A bánsági visszacsatolt részből Temes, Torontál és Krassó vármegyéket, mint egyúttal temesi gróf, ő szervezte újra, Krassót. II. József 1782. májusában mentette fel a királyi biztosi hivatal alól, majd a Királyi Kamara elnökévé, királyi kincstartóvá s a közoktatásügy főfelügyelőjévé nevezte ki. 1783-ban tárnok lett; ugyanekkor nevezte ki őt József császár az újonnan rendezett és központosított királyi helytartótanács főelnökévé, 1786-ban pedig országbíróvá.  1787. december 26-án Budán halt meg.Niczky_Kristóf_aláírása

Niczky Kristóf emléktáblát kapott az 1677-ben alapított kőszegi jezsuita gimnázium épületén. Niczky az iskola egykori diákja volt. A tábla alsó részén olvasható latin nyelvű szöveg Niczky Kristóf érdemeit és tisztségeit sorolja fel. A táblát 1780-ban, még Niczky életében állították. Az első magyarországi emléktáblák egyikének tekinthető.


Vélemény, hozzászólás?