ifj. Hess Károly

ifj. Hess Károly:1854-1935. id. Carl Hess kezdte el az orgonaépítő mesterséget, Witek Borbála Máriával kötött házasságból született 1854. február 5-én Bécsben. Bécsben nősült, majd az 1900-as évek első felében Magyarországra költözött. Sopronban telepedett le. Kőszegen a Jókai utcában lakott, itt volt műhelye a Várkert 127.szám alatt. Jómódban élt. Volt autója. 1912 és 1913 táján csődbe jutott. Mindenét elveszítette, ezt követően Kőszegre költözött. 1913-1933-ig szerepel a neve az Ipartestület Tagdíjnaplójában. 1926-ban fogadott tanoncot, Ribarics Jánost kőszegi születésű lakost. Első felesége meghalt, ezt követően 1916-ban a nála 36 évvel fiatalabb soproni születésű 26 éves Sowitschberger Zsófiával kötött házasságot. 1933. október 1-jén lemondott iparűző engedélyéről. Visszaköltözött Sopronba, ahol a Paprét 17.szám alatt lakott,1935. március 14-én 81 éves korában halt meg, mint magánzó. Sopronban temették el. Nem tudott magyarul. Felesége 1965-ben halt meg egy Szociális Otthonban.

Vélemény, hozzászólás?