Hugonnay Gusztáv Adolf

Név: Hugonnay Gusztáv Adolf, szentgyörgyi, gróf (1804. január 7. Buda – 1858 vagy 1871. január 9. Szombathely)

Kulcsszavak: jogász, megyei politizálás

Névjegy: Családját apja érdemeire való tekintettel grófi rangra emelik. 1811-ben Huggonayra változtatják a családnevet. Részt vesz 1830 és 1849 között az országgyűlés ülésein, mint főrendi tag.

Anekdota:

Foglalkozás: jogász, táblai ülnök

Vallás: római katolikus

Etnikum: magyar

Származás: Szentgyörgyi Horváth köznemesi család

Apa: Szentgyörgyi Horváth Zsigmond

Anya:

Testvérek:

Gyerekek: Julianna

Házastárs: Fiath Júlia, aki lányuk születésekor halt meg 1841-ben

Apa foglalkozása: Testőrként szolgált, majd ügyvédként gyarapította vagyonát. Neki köszönhető a család grófi rangra való emelése (1810. május 9.)

Iskola:

Végzettség: Jogi végzettség

Pozíció: Bakófán aljegyző, 1835-től a Dunántúli Kerületi Táblánál van, mint tiszteletbeli ülnök, 1830 és 1849 között főrendi tagként az országgyűlésen is részt vesz, a szombathelyi Casino Egyesület elnöke

Pályakép: megyei politikai élet résztvevője

Vagyon:

Társadalmi kapcsolatok: szombathelyi Casino Egyesület elnöke

Konfliktus:

Földrajzi mozgás: Bakófa (ma Táplánszentkereszt része), Kőszeg, Szombathely

Magánélet: felesége meghalt lányuk születésekor

Alkotás:

Emlékezet:

Narratíva: Apja Szentgyörgyi Horváth Zsigmond kivételes tehetségének köszönhetően 1810. május 9.-én megkapták a grófi rangot, és később nevett változtattak a Hugonnayra. Fia, Hugonnay Gusztáv Adolf politikai pályafutást tudhat magáénak, azonban Kőszegről való elköltözése után nem sok információ maradt fenn róla. Szombathelyen halt meg 1871-ben.

Irodalom:

Vas Megyei LevéltárKőszegi fióklevéltára. Sághegyi Ferenc Medárd iratai. A Kőszegi Római Katolikus Plébánia anyakönyveinek cédulakatalógusa. 1800-1900. “H”

Vas Megyei Levéltár. Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési iratok 999/1837.

Vas Megyei Levéltár. Szombathelyi Casino Egylet iratai. Jegyzőkönyv, 1855.

Katona Csaba: “Menj, menj leány vegyőlj a mulatságok zajába…” Schlachta Etelka balatonfüredi naplója (részlet). =Soproni Szemle, 2002. 3. sz. 47.p.

Az 1865. évi decz. 10-dikére hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Főrendiházi irományok. I. köt. Pest, 1868. 21. p.

(Söptei Imre munkája alapján)


Vélemény, hozzászólás?