Hrabovszky Sámuel

Név: Hrabovszky Sámuel, hrabovai (1798. március 11 Felpéc – n.a. )

Kulcsszavak: jegyző, jogász, alispán

Névjegy: Hrabovszky Sámuel jogi végzettségét és kiváló nyelvtudását felhasználva csinált karriert magának, azonban Zichy Hermannal nézeteltérése támadt ezért lemondott állásáról és visszavonult birtokaira.

Anekdota:

Foglalkozás: jogász, törvényszéki tanácsos, alispán

Vallás: evangélikus

Etnikum: magyar

Származás: Felvidéki nemesi család

Apa: Hrabovszky István

Anya:

Testvérek:

Gyerekek: két gyermek

Házastárs: 1844-ben vette feleségül Freyler Karolinát, a kőszegi szappanfőző polgár lányát

Apa foglalkozása: evangélikus lelkész

Iskola:

Végzettség: jog

Pozíció: Soproni cs. kir. Országos Főtörvényszék tanácsosa, Vas vármegye alispánja

Pályakép: Jogi pályát folytat, azonban nézeteltérése támad Zichy Hermannal és kevésbé értett a közigazgatáshoz ezért lemond alispáni pozíciójáról

Vagyon:

Társadalmi kapcsolatok: kőszegi olvasó egylet tagja

Konfliktus: Zichy Hermannal nézeteltérés

Földrajzi mozgás:Felpéc, Kőszeg, Egyházashetye, Pozsony

Magánélet: Feleségével két gyermekük született

Alkotás:

Emlékezet:

Lakhely: Rákóczi Ferenc utca 3.

Narratíva: Felvidéki nemesi családba született, az ősei a Dunántúlra költöztek. Hrabovszky Sámuel jogi végzettségével építi a karrierjét. A Dunántúli Kerületi Tábla jegyzője lett és mellette ügyvédi munkákat is vállalt. A magyaron kívül kiválóan tudott latinul, németül, franciául és olaszul. 1844-ben házasodik össze Freyler Karolinával és Kőszegen éltek. A Tábla felszámolása után törvényszéki tanácsos lett. Később Zichy Hermann Vas vármegye alispánjává nevezi ki, de a közigazgatásban nem igazán jártas és nézeteltérései is támadtak Zichyvel ezért felmond. Visszavonul egyházashetyei birtokára de ellenzéki beállítottsága miatt megvetésnek és zaklatásnak lett kitéve emiatt Pozsonyba költözött 1863-ban. Későbbi életéről nincsenek információk.

Irodalom:

A Felpéci Evangélikus Egyházközség anyakönyvei. Születési anyakönyvek, 1798. márc. 11.

Magyar Országos Levéltár. A Dunántúli Kerületi Tábla iratai. O 115. Provizórium- és dualizmus-kori iratok. Elnöki iratok 154/1861.

Vas Megyei Levéltár. Vas vármegye főispáni helytartójának iratai. Elnöki iratok 617/1862., 717/1862., 343/1863., 1290/1863.

(Söptei Imre munkája alapján)


Vélemény, hozzászólás?