Horváth Dávid

Név: Horváth Dávid, bessenyei (1790. június 30. Perenye – 1840. március 7. Perenye)

Kulcsszavak: jogász, ügyvéd, nyerészkedés

Névjegy: Ügyvédi pályafutás, azonban feltehetőleg ügyészkedéssel is foglalkozott egy környékbéli nagybirtokosnál.

Anekdota:

Foglalkozás: ügyvéd, ügyészség

Vallás: római katolikus

Etnikum: magyar

Származás: 17. században nemesített köznemesi család

Apa: Horváth József

Anya: Takáts Magdolna

Testvérek:

Gyerekek: két gyermek, Lajos és Magdolna Klára

Házastárs: Menyhárt Jozefa, akinek az apja jogi végzettségű volt és a városi tanács tagja

Apa foglalkozása: földbirtokos

Iskola:

Végzettség: jog

Pozíció: Dunántúli Kerületi Tábla accessistája, önálló ügyvédi praxis

Pályakép: Jogi pályafutás, nagybirtokos magánjogi képviselete

Vagyon:

Társadalmi kapcsolatok: Feleségének az apja a városi tanács tagja volt

Konfliktus: Ügyvédkedés mellett, feltehetőleg ügyészkedéssel foglalkozott

Földrajzi mozgás: Vas vármegye, Kőszeg

Magánélet: Két gyermek akik Kőszegen éltek

Alkotás:

Emlékezet:

Lakhely: Egyház utca (ma a Várkör országzászló és Károly R. tér közötti szakasz), Chernel utca

Narratíva: 17. században nemesített Vas vármegyei katolikus vallású családba születik meg 1790. június 30-án Horváth Dávid Perenyén. Földjeik az egykori Besenyő falu területén voltak. Jogi tanulmányai után a Dunántúli Kerületi Tábla accessistájaként helyezkedett el, majd néhány év múlva magán praxist kezdett. Az ügyvédkedés mellett valamelyik környékbeli nagybirtokos magánjogi képviseletét is ellátta, amit akkoriban ügyészkedésnek hívtak. Feleség Menyhárt Jozefa volt, akitől két gyermeke is született. 1840. május 7-én perenyei otthonában halt meg.

Irodalom:

Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltára. Sághegyi Ferenc Medárd iratai. A Kőszegi Római Katolikus Plébánia anyakönyveinek cédulakatalógusa, 1800–1900. „H”

A Németgencsi Katolikus Plébánia anyakönyvei. Születési anyakönyvek, 1790. jún. 30.; Halálozási anyakönyvek, 1840. márc. 27.

Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai. 2. bőv. kiad. Szombathely, 1901. 73. p.

Csergheő, Franciscus: Historia tabulae judiciariae districtualis Trans Danubianae… Sopron, 1824. 213., 215. p.

(Söptei Imre munkája alapján)


Előző

Gaál József

Következő

Hrabovszky Sámuel

Vélemény, hozzászólás?