Trádler Henrietta

 

Trádler Henrietta az ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék MA hallgatója. Kutatási területe a 19–20 századi társadalomtörténet, azon belül is a nemek története és a bűnözéstörténet. Tagja a Sic Itur ad Astra tudományos periodika szerkesztőbizottságának, az ELTE BTK-n működő Történeti Kollégiumnak és a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesületnek. Több kutatócsoportban tevékenykedik az ELTE BTK-n működő Tiszazug kutatócsoportban és a Bartók Béla út 19. számú ház történetét feldolgozó kutatásban is aktívan részt vesz.

Publikációk

Tanulmányok

Angyalcsinálás és ideológia magzatelhajtás a Tanácsköztársaság idején. In. Test a társadalomban Hajnal István Kör konferenciakötet, 2015. Budapest, 282–294.

Mátay Mónika–Trádler Henrietta: Áldozatok a háború után: arzénnel mérgezett veteránok. In. Majoros István (szerk.) Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára, ELTE BTK, 2015, Budapest, 715–732.

Asa Briggs–Peter Burke: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. In. Magyar Könyvszemle 2014/4. 507–509.

A cinkotai Kékszakáll: Egy sorozatgyilkosság értelmezései. In. Studia Comitatensia 1.2014. 185–204.

Egy történész portréja: I. Tóth Zoltán élete. In. Emlék, emlékezet, életút. ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2014. Budapest, 279–289.

Konferenciák

A magyar Kékszakáll: Kiss Béla. Szimbiózis Kulturális Antropológiai Fesztivál, 2015. április 24–25.

Cselédlányból prostituált. A cselédség és a prostitúció kapcsolata a fővárosban a XX.század elején. XXXII. OTDK, Budapest, 2015. április 8–10.

Az igazi Édes Annák. Trauma és Gender Kutatócsoport, Keresd a nőd! Budapest. 2014. december 4–5.

A bűnös nő – a cseléd, a prostituált és a „mérges” asszony Történeti Kollégium Konferenciája Társadalmi Nemek, Budapest, 2014. november 5.

Bűnös nők: A tiszazugi arzénes mérgezések egy lehetséges értelmezése. Hajnal István Kör éves konferenciája A vidéki élet és a vidéki társadalom Magyarországon, Eger. 2014. augusztus 28–30.

„Normát szegek”,Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégum éves konferenciája, közös előadás Mátay Mónikával: A háború áldozatai a harcok után – arzén a Tiszazugban. Budapest, 2014. május 15.

„A háború, amely megszüntet minden háborút” A Nagy Háború kitörésének 100. évfordulójára 2014. május 8–9. közös előadás Mátay Mónikával, A háború áldozatai a harcok után – arzén a Tiszazugban. Budapest, 2014. május 8–9.

Angyalcsinálás és ideológia: Magzatelhajtás a Tanácsköztársaság idején. Hajnal István Kör A test a társadalomban című konferenciája, Sümeg, 2013.augusztus 22–24.

Női portrék: Felbujtók és gyilkosok közös előadás Mátay Mónikával, Arzén a Tiszazugban. Nyitott műhelykonferencia,Budapest, 2013.június 21.

A cinkotai Kékszakáll, XXXI. OTDK, Debrecen, 2013. április 3–5.

Ösztöndíjak

Köztársasági Ösztöndíj 2015/2016.

Tudományos továbbképzés

2014.nyári egyetem, a kurzus címe: „Navigating Europe’s future: A New Odyssey”, ISES XIX.th International Summer University, Kőszeg, ideje: 2014.június 22-július 4.