Dugovics család

Dugovics család

Nemes Dugovics György 1683-ban nyert polgárjogot Kőszegen. Káldi Krisztinával, a feleségével már a sarki ház a tulajdonukban állt (Rájnis 1) ezt Csór Erzsébet vette meg tőlük. A Dugovics család  I. Lipót császártól kapott nemesi levelet 1674-ben. A korszakban beköltöző nemesek jó kapcsolatban álltak a jezsuitákkal. pl Amikor Thököly seregei elfoglalták a várost a jezsuita atya 1683. július 18-án ebédnél volt Dubovicsnál. 1716-ban már nem élt. Fia Dugovics János. Vas vármegye jegyzője az 1720-as évek végén. Megvásárolta a szomszédos házat Gombossy Judit örököseitől, vagyis a Rajnis 3-t. Család másik tagja Dugovics Imre kapitány 1755-60 között mindkét épület birtokosa volt. Halála után a Rajnis 1. a Szelestey család tulajdonába került. Rájnis 3-t Imre lánya Terézia kapta, de még egy idei Dugovics Terézia lakik a házban annak ellenére, hogy Szelesteyek kezén van. Dugovics János kanonok, 1729-ben született. Apja Dugovics János vármegyei jegyző, anyja Kruckovics judit. Dugovics János teológiai tanulmányait Győrben végzete, 1779től a szombathelyi székesegyház kanonokjaként működött,1799-ben a székes káptalan helynöke. 1804-ben halt meg. Feltehetőleg bérbe adta a házát.


Vélemény, hozzászólás?