Gombossy Mátyás

Gombossy Mátyás

Gombossy Mátyás (Inwohner (lakó) a Gombossy család, Pál és János személyében, 1615. szeptember 2-án kapta nemesi levelét II. Mátyástól Prága városában. Gombossy Mátyás a 17. századi Kőszeg egyik legismertebb jegyzője (1649–1652), a városi szenátus tagja (1649–1658) városbíró 1654-ben. Pályája csúcsára akkor került, amikor Kőszeg első országgyűlési képviselőjének választották meg. Gombossy Mátyás Kőszeg egy illusztris figurájának számított. Értelmiségiként jelentős könyvtárral rendelkezett. Első felesége Fartagh Dorottya, Salamon Mihály édesanyja, Salamon István özvegye. Mihály édesapjától, Istvántól örökölte a házat. István halálát követően Gombossy Mátyás Salamon Mihályt gyámsága alá vette. Gombossy felesége, Dorottya halála után újranősült. Gombossy Mátyás továbbra is a Salamon-házban lakott, de nem birtokolta azt.

 

Gombossy Mátyás nagy, csaknem 348 darabos magánkönyvtárral rendelkezett. Ez a mennyiség a korszakban igen jelentősnek számított, feltehetőleg Gombossy birtokolta a legtöbb könyvet Kőszegen. Gombossy ezen a téren is lekörözte elődjeit, akik jóval kevesebb könyvvel rendelkeztek. Johannes Sagittarius, jegyző (? – 1603) birtokában csupán 75 könyv volt, míg Martin Reich 1630-ban 36 kötet tulajdonosa volt. Gombossy Mátyás könyveit illetve könyveinek nagy részét két jegyző kétszer jegyezte fel. Mátyás 1648-ban példának okáért 25 forintot költött könyvekre, amikor két alkalommal Pozsonyba utazott Kőszegről.

 

Az egész korszakban jellemző, hogy a legnagyobb könyvgyűjteményeket a városi jegyzők, prédikátorok és tanítók mondhatták magukénak. Nem csoda, hiszen a legmagasabban képzett, legolvasottabb és a legsokoldalúbb funkciókat ellátó rétegnek számított ez a csoport. Már a reformáció előtti is az ő személyükhöz kapcsolódtak a legnagyobb magánkönyvtárak, a XVI-XVII. században pedig még gyakrabban találkozunk ezzel a réteggel a könyvtáralapítók között. Ez az értelmiségi réteg általában első könyveit még külföldi peregrinációjáról hozta haza magával. Gombossy Mátyás könyveit otthonában, a Táblaház utca 7-ben tárolhatta, illetve a Városházán.

Nem tudjuk pontosan Gombossy milyen iskolákat is végezhetett, noha a jegyzők jártasak voltak mind a jogi, a teológiai és a politikai ismeretekben egyaránt. Gombossy számos fórumon reprezentálta városát. A jegyző képviselőként jelen volt a pozsonyi diétán. Mátyás pozsonyi utazásai előtt feltehetőleg összegyűjtötte a kőszegi gyűlések utasításait, amit később az országgyűlésen képviselt.


Következő

Torkos László