Gaál József

Név: Gaál József, alsószilvágyi (1786 Gyóró – 1861 augusztus 25 Győr)

Kulcsszavak: Ügyvéd, országgyűlési követ, udvarhoz hű, besúgó

Névjegy: Bölcsészetet és jogot tanult, a jogi pályán indult el. Udvarhoz hű politikájának köszönhetően magas tisztségekbe is eljutott. Követként képviselte Kőszeget. 1820 és 1840 között az udvarnak küldött jelentéseket.

Anekdota: a bécsi Oberste Polizei- und Zenzurhifstelle-nek, sőt személyesen a vezetőjének küldött jelentéseket gróf Széchenyi Istvánról és a helybéli egyesületi körökről

Foglalkozás: jogász, főjegyző, táblai ülnök

Vallás: római katolikus

Etnikum: magyar

Származás: köznemes

Apa: Gaál György

Anya: felsőszopori Nagy Terézia

Testvérek:

Gyerekek: lánya aki Győrben élt

Házastárs: Paál Anna 1793-1860 között, az asszony halála után Kőszegi házukat eladta

Apa foglalkozása:

Iskola: győri akadémia

Végzettség: bölcsészet és jog

Pozíció: Kőszeg követe, városi főjegyző, táblai ülnök

Pályakép: Politikai pályafutása mellett, rendszeresen tett jelentéseket Bécsnek

Vagyon:

Társadalmi kapcsolatok: tagja volt a Kőszegi Olvasó Egyesületnek

Konfliktus: 1820-as évek végétől az 1840-es évekig a bécsi Oberste Polizei- und Zenzurhofstelle-nek sőt személyesen a vezetőjének gróf Josef Sedlnitzky rendőrminiszternek tett jelentéseket, többek közt Széchenyi Istvánról és a helybéli egyesületekről

Földrajzi mozgás: Sopron, Szombathely, Kőszeg, Győr

Magánélet: Egy felesége volt, akinek a halála után 1861-ben a lányához költözött Győrbe

Alkotás:

Emlékezet:

Lakhely: Pék u. 5

Narratíva: Gaál József egy köznemesi család sarja. 1814-ben a Dunántúli Kerületi Tábla ügyvédjévé fogadták. 1820 és 1836 között Kőszeg város főjegyzője volt, majd a város követe az 1825/27. az 1830. és az 1832/36-os országgyűlésen. Udvarhű nemes volt és a bécsi Oberste Polizei- und Zenzurhosftelle vezetőjének Josef Sedlnitzkynek küldött jelentéseket Széchenyi Istvánról és a helybéli egyesületek tevékenységeiről. Egy felesége volt Paál Anna, akivel Kőszegen laktak, majd az asszony halála után Gaál József a lányához költözött Győrbe, ahol utolérte a halál 1861 augusztus 25-én.

Irodalom:

Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltára. Kőszeg Város Törvényszékének iratai. Törvénykezési jegyzőkönyvek 347/1820.

Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltára. Kőszeg Város Társasbíróságának iratai. Polgári peres iratok IV. 187/1860.

Vas Megyei Levéltár. A Kőszegi Járásbíróság iratai. Kőszeg. Telekkönyvi iratok. Telekkönyvi betétek 121.

A Győri Belvárosi Katolikus Plébánia anyakönyvei. Halotti anyakönyvek, 1861. aug. 25.

Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai. 2. bőv. kiad. Szombathely, 1901. 60-61. p.

Chernel Kálmán: Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja. 1. köt. Szombathely, 1878. 146. p.

Csergheő, Franciscus: Historia tabulae judiciariae districtualis Trans Danubianae… Sopron, 1824. 215. p.

Pajkossy Gábor: „mit welchen ich im geheimen Dienstverbande stehe”. Sedlnitzky magyarországi besúgói a reformkor hajnalán. In: Miscellanea fontium historiae Europaeae.

Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Szerk. Kalmár János. Bp., 1997. 340., 344., 354. p.

Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések almanachja, 1825–1848. 2. köt. Bp., 2011. 1337-1338. p.

(Söptei Imre munkája alapján)


Következő

Horváth Dávid

Vélemény, hozzászólás?