Mónika Mátay, PhD

monika_matay

Mónika Mátay is associate professor at the History Department at Eötvös Loránd University. Her research interest incorporates modern European cultural history, history and theory of the media, history of crime, historical and legal anthropology, microhistory, women’s history and historiography. She has been visiting scholar, among others, at the European Studies International MA Program at ISES, Kőszeg, at the Mathias Corvinus Program, Budapest, at the Department of Anthropology at Humboldt University, Berlin, Education Abroad Program of the University of California, Budapest, at the English Department at the State University of Rutgers, at the Sociology Department of the Graduate School at the University of Trieste, Gorizia and at the History Department at Central European University, Budapest. She is editor of the academic periodical Médiakutató and leader of the Tiszazug research group and the Talking Houses research.

Publications

Books

A publikum születése. A média története Magyarországon a 19. században (The birth of the public. History of the media in 19th century Hungary), publication expected in Fall, 2015.

Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben 1793–1848 (Games at the Court: Divorce in Debrecen 1793–1848). Debrecen: Csokonai, 2006.

Edited

Mit kínlósz vele? Arzénes mérgezések a Tiszazugban. (Why do you bother with him? Arsenic poisonings in the Tiszazug), publication expected by Libri Publisher in Spring, 2016.

Arzén a Tiszazugban (Arsenic in the Tiszazug) Médiakutató 2014 Fall.

A bűnös Budapest (Sinful Budapest) Budapesti Negyed 2005 Spring–Summer (with Csaba Csapó).

Határ-idő-Napló [Calendar], reprint, Budapest, 2001 (with Béla Nóvé et al).

A mesterség iskolája (School of the craft), Budapest: Osiris, 2000 (with Zsombor Bódy & Árpád, Tóth).

Rural Industry, Rural Family, and Household, Leicester–Budapest: University of Leicester, Centre for Urban History & ELTE, Economic and Social History Department, 1995.

Book Chapters & Articles (selected)

The Dandy, the Lady, and the Patriot: The Fabrication of Fashion Journals. Eastbound 2015 (in press).

Egy tudós átváltozásai a magyar médiában: Hatvani István reinkarnációi (Metamorphosis of a scientist in the Hungarian media: Istvan Hatvani’s reincarnation) Történelmi Szemle 2015 (in press).

Áldozatok a háború után. Arzénnel mérgezett veteránok (Victims after the war. Veterans poisened with arsenic). Majoros, István (Ed.) Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára (Fates, battlefields, ideas. Essays for the 100th anniversary of the Great War). Budapest: ELTE BTK, 2015 (with Henrietta Trádler).

The Adventures of Dispute: a Marriage Crisis In. Hungarian Historical Review 2014 (3) 158–189.

Hősfigurák a századfordulós ifjúsági irodalomban” (Hero figures for youth in the turn of the century) In Gábos Erika (Ed.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VII. (The influence of the media on children and young people VII.), Budapest, 2013.

Mátay Mónika – Czoch Gábor: A városok szíverek.Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról (Cities are Arteries. Studies on Kassa and Other Towns in the Age of Reforms), book review. Hungarian Historical Review 2012 (1–2) 240–244.

Construction of Marginal Social Groups (e-learning course material), Kőszeg: ISES, 2011.

Bevezetés (Introduction) In.Darnton, Robert, Lúdanyó és más tanulmányok (Mother Goose and other essays). Budapest: General Press, 2010. 1–11.

Flóri és Mackó úr: a gyermekolvasó színre lép(Flóri and Mr. Bear: children as readers come on the scene). Gábos Erika (Ed.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. (The influence of the media on children and young people V.), Budapest, 2010.

Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok (recenzió) (Pierre Nora: between memory and history. Collected essays (book review) Korall 2010.

Egy nődandy karrierje: képek Batthyány Appraxin Júlia életéből(A female dandy’s career. The life story of Julia Batthyany Appraxin) In Bódy Zsombor – Horváth Sándor – Valuch Tibor (eds.): Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára (Can the past be identified? Festschrift for Gabor Gyani’s 60th anniversary), Budapest: Argumentum, 2010. 194–202.

Haza a laposban. Egy 20. századi magyar család portréja Rákoskeresztúr – Kecskemét – Wellington (Új Zéland) viszonylatában (Portrait of a 20th century Hungarian family. From Rakoskeresztur to Wellington, New Zeeland) Budapesti Negyed Fővárosi magántörténelem (Private history in the capital) 2010 (2) 49–80.

Egy nődandy karrierje: Batthyány Appraxin Júliáról(A female dandy’s career. On Julia Batthyany Appraxin) Médiakutató 2009 winter.

Az erőszak nyilvánossága: felügyelet és szórakozás (Violence in public: control and amusement), In Molnár Bálint – Stachó László (szerk.): Média és erőszak (Media and violence), Budapest: Századvég. 2009. 73–100.

The adulterous wife and the rebellious husband: a marital dispute in a Calvinist city, Social History 2009, 34 (2) 145–162.

Radicals Online: The Hungarian Street Protests of Autumn 2006 and the Internet (with Ildiko Kaposi). In Jakubiwicz, Karol – Sükösd, Miklós (eds), Finding the Right Place on the Map. Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Chicago: Chicago University Press, 2008.

Hamis vénuszok: nődandyk a polgárok között (The Anatomy of the Female Dandy) In Bakó, Boglárka – Tóth, Eszter Zsófia, eds., Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a magyar társadalomba (Women without Frontiers). Budapest: Historical Institute of the Hungarian Academy of Science, 2008. 394–411.

On Gyáni, Gábor, Parlor and Kitchen: Housing and Domestic Culture in Budapest, 1870–1940 & Identity and the Urban Experience: Fin-de-siècle Budapest, URBS. Budapest: BFL, 2007. 441–447.

A reformkor alulnézetben. Tóth Árpád Önszervező polgárok című könyvéről (The Age of Reforrms from Below. On Árpad Toth’s book titled Self-Organizing Middlemen), Médiakutató, 2007 Fall, 127–130.

A testáló ideje (The testator’s time), In Mayer, László – Tilcsik, György, eds., Személyes idő – Történelmi idő (Private time – Historical Time). Szombathely, 2006. 151–166.

A Jándiak históriája: perpatvar a tárgyalóteremben (The Jándi family saga: skirmishes in the courtrroom), Debreceni Szemle, 2006.

Multiple Lives of the Hungarian Highwayman, In Srebnick, Amy – Lévy, René, eds., Crime and Culture: Text and Context. Aldershot, UK, Ashgate: 2005. 183–198 (with György Csepeli).

Agycentizők a századfordulón(Measurers of brains at the turn of the century), Budapesti Negyed, Spring–Summer 2005. 199–236.

Historiográfiai viták a testamentumról (Historiographical debates on last wills), Korall, May 2004. 248–270.

Cinkos Justicia? Nők, férfiak és a jog a 19. századi Debrecenben (Accessory Justitia? Women, Men, & the Law in Nineteenth–Century Debrecen), In Láczay, Magdolna, ed., Nők és férfiak…, avagy a nemek története (Women and men…, or the history of gender). Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, 2003. 178–197.

Egy gyűlölködő debreceni tímármester utolsó akarata (The last will of a furious Debrecenian tanner), In K. Horváth Zsolt – Lugosi András – Sohajda Ferenc, eds., Lépték-váltó társadalomtörténet (Change of Measure In Social History), Budapest: Osiris–Hermész, 2003. 186–210.

Egy prostituált lemészárlása: a Város, a Nő és a Bűnöző (The Slaughter of a Prostitute: the City, the Woman and the Murderer), Médiakutató, Fall 2003. 7–28.

A modern nyilvánosság: Anglia, Franciaország és Magyarország (The Modern Public Sphere: England, France, & Hungary), e-learning course, Budapest: Mimóza, 2002.

Modern nyilvánosság: a kommunikáló nemzet,Az ügyvéd, A prostituált, (Modern Public Sphere: National Communication, The Lawyer, The Prostitute), In Tárasadalomtörténet I. (Social history I.), Budapest: Matáv Média Intézet, 2002.

A magyar betyár életei (Multiple Lives of the Hungarian Highwayman), Médiakutató 4 (2001) 88–101 (with György Csepeli).

Barta Gergely contra Zefer Mária. Egy 19. századi debreceni válóper dilemmái (Gergely Barta contra Mária Zefer. Dilemmas of a 19th century divorce trial from Debrecen), In Bódy, Zsombor – Mátay, Mónika – Tóth, Árpád, eds., A mesterség iskolája (School of the craft), Budapest: Osiris, 2000, 244–274.

One Way Out of Trap: Experience versus Receiving, In Reuben Fowkes, ed., Teaching Strategies in Higher Education: Effective Learning, Effective Teaching, Budapest: CEU Press, 2000, 123–128.

A magyar nyilvánosság története 1848–1914 (History of the Public Sphere in Hungary, 1848–1914), In Gerő András, ed., A modern Magyarország története (History of Modern Hungary), Budapest, 2000.

Történészek Habermasról (Historians on Habermas), Szociológiai Figyelő (1–2) 1999. 162–172.

Objektivitás és véleménysajtó. Történeti dilemmák(Objectivity and Opinion: Historical Dilemmas), Jel–Kép (2) 1998. 44–48.

Negatív választások csapdájában (In Trap of Negative Choices), In Németh Zsófia – Sasfi Csaba, eds., Kőfallal, sárpalánkkal… Várostörténeti tanulmányok (With Stone-Walls, Mud-Palisade… Papers in Urban History), Debrecen: Csokonai, 1997, 151–162.

The Life Story of Antónia Kölcsey In.Andrea Pető & Mark Pittaway, eds., Women in History – Women’s History: Central and Eastern European Perspectives. Budapest: CEU Press, 1994, 43–54.

Nemes nemzetálom… (The noble dream of the nation), Jel–Kép (2) 1994. 57–68.

Nekrológ dekonstrukciók (Deconstruction of necrologies), Sic itur ad astra (3–4) 1993. 18–31.