Henrietta Trádler

henrietta_tradler

Henrietta Trádler works on her master thesis at the History Department at Eötvös Loránd University. Her academic interest includes Hungarian social history, gender history and the history of crime. She is editor of the historical periodical, Sic Itur ad Astra, member of Történeti Kollégium (Special College of History), and also the Tiszazug reserach group at ELTE.

Publications

Articles

Bűnös nők: A tiszazugi arzénes mérgezések egy értelmezése. [The Criminal Women: Interpretation of Arsenic Poisoning Case of the Tiszazug]. In press. István Hajnal Association The Rural Life and the Rural Society in Hungary in Volume of Conference.

Angyalcsinálás és ideológia a Tanácsköztársaság idején. [Making Angels and Ideology in Hungary During the Hungarian Soviet Republic  In. Test a társadalomban Hajnal István Kör konferenciakötet, (István Hajnal Association The Body in Society in Volume of Conference) 2015. Budapest, 282–294.

Áldozatok a háború után. Arzénnel mérgezett veteránok. [Post-war Victims: Arsenic Poisoned Veterans.] Majoros István (ed.) Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. [Fates, battlefields, ideas. Essays for the 100th anniversary of the Great War] ELTE BTK, 2015, Budapest, 715–732. (with Mónika Mátay)

Recenzió Briggs–Peter Burke: A média társadalomtörténete.Gutenbergtől az internetig.[Review Asa Briggs–Peter Burke: Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet.] In. Magyar Könyvszemle 2014/4. 507–509.

A cinkotai Kékszakáll: Egy sorozatgyilkosság értelmezései [The Bluebearb of Cinkota: The Interpretations of a Serial Murder.] In. Studia Comitatensia 1.2014, 185–204.

Egy történész portréja: I. Tóth Zoltán élete [Portrait of a Historian: The Private Life of Zoltán I.Tóth.] In. Emlék, emlékezet, életút. ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2014. Budapest, 279–289.

Conferences

A cinkotai Kékszakáll: Kiss Béla [The Bluebearb of Cinkota: Béla Kiss.] Szimbiózis Kulturális Antropológia Fesztivál, 24–25. April 2015.

Cselédlányból prostituált. A cselédség és a prostitúció kapcsolata a századfordulós Budapesten. [Becaming a Prostitute. The Relations Between Servantry and Prostitution in the Turn of Century in Budapest.] XXXII. OTDK, 8–10. April, 2015. Budapest

Az igazi Édes Annák [The Real Édes Annas], Trauma and Gender in Literature and Culture Research Group, Look for the woman. 4–5. December, 2014. Budapest

Bűnöző nők – a cseléd, a prostituált és a „mérges” asszony. [The Criminal Woman – the Maid, the Prostitute and the Poisoner Wife], Gender Studies Conference of the Történeti Kollégium, 5. November 2014.

Bűnöző nők: A tiszazugi arzénes mérgezések egy értelmezése [The Criminal Women: Interpretation of Arsenic Poisoning Case of the Tiszazug] István Hajnal Association, Conference The Rural Life and the Rural Society in Hungary, 28–30. August, 2014. Eger

 A háború áldozatai a harcok után – arzén a Tiszazugban [Post-war victims – Arsenic in the Tiszazug.] Lecture with Mónika Mátay. Conference of the Colleg of Social Science Róbert Angelusz. 15. May 2014. Budapest

 A háború áldozatai a harcok után – arzén a Tiszazugban.[Victims of After the War – Arsenic in the Tiszazug]. Lecture with Mónika Mátay in Conference ’’The War to End All Wars’’ The Eruption of the Great War 100th anniversary. 8–9. May, 2014. Budapest

Angyalcsinálás és ideológia. Magzatelhajtás a Tanácsköztársaság idején. [Making Angels and Ideology in Hungary During the Hungarian Soviet Republic], István Hajnal Association, Conference of The body in Society, 22 – 24. August, 2013. in Sümeg

Női portrék: Felbujtók és gyilkosok. [Portrait of the women: Instigators and Killers.] Lecture with Mónika Mátay, Arsenic in the Tiszazug. Open workshop, 21. June 2013.

A cinkotai Kékszakáll. [The Bluebearb of Cinkota, XXXI. OTDK, 3–5. April 2013. Debrecen

Postgraduate course

„Navigating Europe’s future: A New Odyssey”, ISES XIX.th International Summer University, 22 Juin – 4 Julie, 2015. Kőszeg

Tamás Bezsenyi

tamas_bezsenyi
Tamás Bezsenyi is a PhD student at the History Department at Eötvös Loránd University. His academic interest includes the history of criminality and the meadia. He is an active member of university public life, he is editor of the historical periodical,Sic Itur ad Astra, member of the National Association of Doctoral Students and participates int he Tiszazug research group which investigates the arsenic poisenings of the 1920s in Hungary.

Publications

Articles

Mire jó egy gyilkosságsorozat? Régiófejlesztés és politikai karrier [How to be useful a series of murders? Regional development and political career] Médiakutató 2014. Fall 25–36.

“I quit at Kelenföld” (Review) Murai András – Tóth Eszter Zsófia: Szex és szocializmus, avagy „hagyjuk a szexualitást a hanyatló Nyugat ópiumának”? [Sex and socialism, or “let the sexuality for the opium of the declining West?”] BUKSZ 2014. Fall 2012–217.

Történelem és emlékezet: Magyarország a második világháborúban. [History and memory: Hungary in the World War II] (Review) Krausz Tamás – Bartha Eszter: Háború és nemzeti önismeret: 70 éve támadta meg a náci Németország a Szovjetuniót. [War and national self-awareness: Nazi Germany attacked the Soviet Union 70 years ago] Múltunk – Politikatörténeti folyóirat 2014. No. 2.

„Enyém, tied, miénk – a kádár-korszakbeli társadalmi munka és önérdekkövetés piacosítása” [Informal relations among manual workers during the Kadar era] In. Hajnal István Kör: Piac és Társadalom [Yearbook of István Hajnal Social History Association: Market and Society]

Tévé nélkül Budapesten? [ Live without TV in Budapest? Socialpolicy in socialist Hungary] (review) Múltunk – Politikatörténeti folyóirat 2013. No. 3.

Virtuális igazságot Magyarországnak! – A számítógépes játékokban megjelenő magyar szerepek. [Virtual justice for Hungary! – Hungarian roles in computer games] Sic Itur ad Astra – Társadalomtörténeti folyóirat Csak játék? 2013. No. 63. 213-222.

Enyém, tied, mienk: Gyári munkások közötti reciprocitás és a fusizási módszerek az 1960-as évek Magyarországon. [Botchers and other illegal mechanisms among factory workers In Csepel Island] In. Varga Zsuzsanna és Bartha Eszter (ed.): Határokon túl – Tanulmánykötet Mark Pittaway emlékére. [Memorial book for Mark Pittaway] L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013. 204–222.

Családi tűzfészek Budapesten. [Social policy in Budapest during the Kadar-era] Horváth Sándor: Két emelet boldogság – Mindennapi szociálpolitika Budapesten a Kádár-korban (review). In. MTA Szociológiai Intézet online kritikai folyóirata (socio.hu) (http://socio.hu/5pdf/2bezsenyi.pdf).

Szociológiai folyamatok a két világháború közötti Magyarországon. [Sociological way of thinking in the interwar period in Hungary] In: Dušan Janák (ed.). Közép-Európa szociológiatörténete. Opava, University of Silesia (In czech)

Egy Don Quijote élete a Rákosi-korszakban. [Unique show trial against a famous engineer] In. Kötetlen – Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium éves tanulmánykötete. [Yearbook of Angelusz Róbert College for Advanced Studies in Social Sciences] ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, Budapest, 2012. 103–136.

Konfliktusok és „feloldások”. Szervezet, konfliktus, mediáció: Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére [Conflicts and possibilities – restorative justice] (review). In. Sociological Review 2012. No. 1. 137–144.

A Kádár-korszak „termelési hőse” – A műszaki értelmiség érvényesülési lehetőségei és színterei a hatvanas évek magyar nagyjátékfilmjeiben. [The technical intelligentsia in Hungarian movies in the 1960’s] In. Wessely Anna (ed.): Társadalmi Tanulmányok [Social Studies] 2011. 115–152.

Edited

Sic Itur ad Astra – Társadalomtörténeti folyóirat Csak játék? [It’s only game?] 2013. 63. szám (editor)

Kötetlen – Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium éves tanulmánykötete. [Yearbook of Angelusz Róbert College for Advanced Studies in Social Sciences] ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, Budapest, 2013 (editor)

Translation

Paul A. David: Klió és a QWERTY közgazdasága. [Klio and the economy of QWERTY] In: Replika. [Social Science Periodical] 2011. No. 1. 159-165. (with Andrea Gombási)

Angelika Bálint

angelika_balint

Angelika Bálint is a PhD student at the History Department at Eötvos Loránd University. Her thesis will focus on modern urban poverty and homeless people in Budapest in the 19-20th centuries. Her research fields include modern European socail and urban history, and also New Cultural History. She is a dedicated member of the Tiszazug reserch group which investigates the arsenic murders in Hungary in the 1920s.

Publications

Articles

Nyomor az utcán. A budapesti hajléktalanokról alkotott kép a századfordulón. [Poverty on the streerts. Portreying homeless at the fine de siecle in Budapest.] Valóság. 2014. 7. 88-98.

A budapesti hajléktalanokról. Előítéletek a dualizmus korában.[About Homelessness. Stereotypes during the period of the Austro-Hungarian Dual Monarchy.] in: László Bóna László – Anikó Hajdú (ed.): Nemzet és kisebbség.Társadalomtörténeti változások a XIX-XX. században. Komárom, 2014. 111-128.

Bálint Angelika – Győri Anna: A tiszazugi arzéngyilkosságok reprezentációi. [The representation of arsenic poisoning in Tiszazug] Médiakutató. 2014. 3. 37-48.

Conferences:

A szegénység története. A múzeumi megjelenítés lehetőségei. [The history of Poverty: The possibility of representation in museums], Dialogue Conference. Budapest 13-14March 2015

Látható szegénység – A főváros társadalmi problémáinak ábrázolása a Vasárnapi Újságban. [Visual representation of poverty in the press. The case of Vasárnapi Újság] Balassi Intézet, Pécs, 7 March 2015.

Főszerepben az arzén-dokumentumfilmek a Tiszazugról. [Arsenic on Screen – Documentaries about Tiszazug], Annual conference of The Hajnal István Circle, Eger, 28-30 August 2014.

About Homelessness. Crises and Development –International Student of History Association Summer Seminar, Ljubljana, 14-20 Jun 2014.

A budapesti hajléktalanokról. előítéletek a dualizmus korában.[Homelessness in Budapest-Stereotypes during the period of the Austro-Hungarian Dual Monarchy.] Nation and Minority. Social Changes in the 19th and 20th Century. 12 March 2014. Selye János University, Komárno, Slovakia

Lakáshiány és hajléktalanok Budapesten 1873-1900 [Housing Shortage and Homelessness in Budapest 1873-1900.] OTDK Humanities Section 4.3-5 April 2013. Debrecen

Tiszazug drámája [Tragedy in Tiszazug] Trauma, Gender, Literature. ELTE BTK 18. May 2012.

Mónika Mátay, PhD

monika_matay

Mónika Mátay is associate professor at the History Department at Eötvös Loránd University. Her research interest incorporates modern European cultural history, history and theory of the media, history of crime, historical and legal anthropology, microhistory, women’s history and historiography. She has been visiting scholar, among others, at the European Studies International MA Program at ISES, Kőszeg, at the Mathias Corvinus Program, Budapest, at the Department of Anthropology at Humboldt University, Berlin, Education Abroad Program of the University of California, Budapest, at the English Department at the State University of Rutgers, at the Sociology Department of the Graduate School at the University of Trieste, Gorizia and at the History Department at Central European University, Budapest. She is editor of the academic periodical Médiakutató and leader of the Tiszazug research group and the Talking Houses research.

Publications

Books

A publikum születése. A média története Magyarországon a 19. században (The birth of the public. History of the media in 19th century Hungary), publication expected in Fall, 2015.

Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben 1793–1848 (Games at the Court: Divorce in Debrecen 1793–1848). Debrecen: Csokonai, 2006.

Edited

Mit kínlósz vele? Arzénes mérgezések a Tiszazugban. (Why do you bother with him? Arsenic poisonings in the Tiszazug), publication expected by Libri Publisher in Spring, 2016.

Arzén a Tiszazugban (Arsenic in the Tiszazug) Médiakutató 2014 Fall.

A bűnös Budapest (Sinful Budapest) Budapesti Negyed 2005 Spring–Summer (with Csaba Csapó).

Határ-idő-Napló [Calendar], reprint, Budapest, 2001 (with Béla Nóvé et al).

A mesterség iskolája (School of the craft), Budapest: Osiris, 2000 (with Zsombor Bódy & Árpád, Tóth).

Rural Industry, Rural Family, and Household, Leicester–Budapest: University of Leicester, Centre for Urban History & ELTE, Economic and Social History Department, 1995.

Book Chapters & Articles (selected)

The Dandy, the Lady, and the Patriot: The Fabrication of Fashion Journals. Eastbound 2015 (in press).

Egy tudós átváltozásai a magyar médiában: Hatvani István reinkarnációi (Metamorphosis of a scientist in the Hungarian media: Istvan Hatvani’s reincarnation) Történelmi Szemle 2015 (in press).

Áldozatok a háború után. Arzénnel mérgezett veteránok (Victims after the war. Veterans poisened with arsenic). Majoros, István (Ed.) Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára (Fates, battlefields, ideas. Essays for the 100th anniversary of the Great War). Budapest: ELTE BTK, 2015 (with Henrietta Trádler).

The Adventures of Dispute: a Marriage Crisis In. Hungarian Historical Review 2014 (3) 158–189.

Hősfigurák a századfordulós ifjúsági irodalomban” (Hero figures for youth in the turn of the century) In Gábos Erika (Ed.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VII. (The influence of the media on children and young people VII.), Budapest, 2013.

Mátay Mónika – Czoch Gábor: A városok szíverek.Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról (Cities are Arteries. Studies on Kassa and Other Towns in the Age of Reforms), book review. Hungarian Historical Review 2012 (1–2) 240–244.

Construction of Marginal Social Groups (e-learning course material), Kőszeg: ISES, 2011.

Bevezetés (Introduction) In.Darnton, Robert, Lúdanyó és más tanulmányok (Mother Goose and other essays). Budapest: General Press, 2010. 1–11.

Flóri és Mackó úr: a gyermekolvasó színre lép(Flóri and Mr. Bear: children as readers come on the scene). Gábos Erika (Ed.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra V. (The influence of the media on children and young people V.), Budapest, 2010.

Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. Válogatott tanulmányok (recenzió) (Pierre Nora: between memory and history. Collected essays (book review) Korall 2010.

Egy nődandy karrierje: képek Batthyány Appraxin Júlia életéből(A female dandy’s career. The life story of Julia Batthyany Appraxin) In Bódy Zsombor – Horváth Sándor – Valuch Tibor (eds.): Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára (Can the past be identified? Festschrift for Gabor Gyani’s 60th anniversary), Budapest: Argumentum, 2010. 194–202.

Haza a laposban. Egy 20. századi magyar család portréja Rákoskeresztúr – Kecskemét – Wellington (Új Zéland) viszonylatában (Portrait of a 20th century Hungarian family. From Rakoskeresztur to Wellington, New Zeeland) Budapesti Negyed Fővárosi magántörténelem (Private history in the capital) 2010 (2) 49–80.

Egy nődandy karrierje: Batthyány Appraxin Júliáról(A female dandy’s career. On Julia Batthyany Appraxin) Médiakutató 2009 winter.

Az erőszak nyilvánossága: felügyelet és szórakozás (Violence in public: control and amusement), In Molnár Bálint – Stachó László (szerk.): Média és erőszak (Media and violence), Budapest: Századvég. 2009. 73–100.

The adulterous wife and the rebellious husband: a marital dispute in a Calvinist city, Social History 2009, 34 (2) 145–162.

Radicals Online: The Hungarian Street Protests of Autumn 2006 and the Internet (with Ildiko Kaposi). In Jakubiwicz, Karol – Sükösd, Miklós (eds), Finding the Right Place on the Map. Central and Eastern European Media Change in a Global Perspective. Chicago: Chicago University Press, 2008.

Hamis vénuszok: nődandyk a polgárok között (The Anatomy of the Female Dandy) In Bakó, Boglárka – Tóth, Eszter Zsófia, eds., Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a magyar társadalomba (Women without Frontiers). Budapest: Historical Institute of the Hungarian Academy of Science, 2008. 394–411.

On Gyáni, Gábor, Parlor and Kitchen: Housing and Domestic Culture in Budapest, 1870–1940 & Identity and the Urban Experience: Fin-de-siècle Budapest, URBS. Budapest: BFL, 2007. 441–447.

A reformkor alulnézetben. Tóth Árpád Önszervező polgárok című könyvéről (The Age of Reforrms from Below. On Árpad Toth’s book titled Self-Organizing Middlemen), Médiakutató, 2007 Fall, 127–130.

A testáló ideje (The testator’s time), In Mayer, László – Tilcsik, György, eds., Személyes idő – Történelmi idő (Private time – Historical Time). Szombathely, 2006. 151–166.

A Jándiak históriája: perpatvar a tárgyalóteremben (The Jándi family saga: skirmishes in the courtrroom), Debreceni Szemle, 2006.

Multiple Lives of the Hungarian Highwayman, In Srebnick, Amy – Lévy, René, eds., Crime and Culture: Text and Context. Aldershot, UK, Ashgate: 2005. 183–198 (with György Csepeli).

Agycentizők a századfordulón(Measurers of brains at the turn of the century), Budapesti Negyed, Spring–Summer 2005. 199–236.

Historiográfiai viták a testamentumról (Historiographical debates on last wills), Korall, May 2004. 248–270.

Cinkos Justicia? Nők, férfiak és a jog a 19. századi Debrecenben (Accessory Justitia? Women, Men, & the Law in Nineteenth–Century Debrecen), In Láczay, Magdolna, ed., Nők és férfiak…, avagy a nemek története (Women and men…, or the history of gender). Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, 2003. 178–197.

Egy gyűlölködő debreceni tímármester utolsó akarata (The last will of a furious Debrecenian tanner), In K. Horváth Zsolt – Lugosi András – Sohajda Ferenc, eds., Lépték-váltó társadalomtörténet (Change of Measure In Social History), Budapest: Osiris–Hermész, 2003. 186–210.

Egy prostituált lemészárlása: a Város, a Nő és a Bűnöző (The Slaughter of a Prostitute: the City, the Woman and the Murderer), Médiakutató, Fall 2003. 7–28.

A modern nyilvánosság: Anglia, Franciaország és Magyarország (The Modern Public Sphere: England, France, & Hungary), e-learning course, Budapest: Mimóza, 2002.

Modern nyilvánosság: a kommunikáló nemzet,Az ügyvéd, A prostituált, (Modern Public Sphere: National Communication, The Lawyer, The Prostitute), In Tárasadalomtörténet I. (Social history I.), Budapest: Matáv Média Intézet, 2002.

A magyar betyár életei (Multiple Lives of the Hungarian Highwayman), Médiakutató 4 (2001) 88–101 (with György Csepeli).

Barta Gergely contra Zefer Mária. Egy 19. századi debreceni válóper dilemmái (Gergely Barta contra Mária Zefer. Dilemmas of a 19th century divorce trial from Debrecen), In Bódy, Zsombor – Mátay, Mónika – Tóth, Árpád, eds., A mesterség iskolája (School of the craft), Budapest: Osiris, 2000, 244–274.

One Way Out of Trap: Experience versus Receiving, In Reuben Fowkes, ed., Teaching Strategies in Higher Education: Effective Learning, Effective Teaching, Budapest: CEU Press, 2000, 123–128.

A magyar nyilvánosság története 1848–1914 (History of the Public Sphere in Hungary, 1848–1914), In Gerő András, ed., A modern Magyarország története (History of Modern Hungary), Budapest, 2000.

Történészek Habermasról (Historians on Habermas), Szociológiai Figyelő (1–2) 1999. 162–172.

Objektivitás és véleménysajtó. Történeti dilemmák(Objectivity and Opinion: Historical Dilemmas), Jel–Kép (2) 1998. 44–48.

Negatív választások csapdájában (In Trap of Negative Choices), In Németh Zsófia – Sasfi Csaba, eds., Kőfallal, sárpalánkkal… Várostörténeti tanulmányok (With Stone-Walls, Mud-Palisade… Papers in Urban History), Debrecen: Csokonai, 1997, 151–162.

The Life Story of Antónia Kölcsey In.Andrea Pető & Mark Pittaway, eds., Women in History – Women’s History: Central and Eastern European Perspectives. Budapest: CEU Press, 1994, 43–54.

Nemes nemzetálom… (The noble dream of the nation), Jel–Kép (2) 1994. 57–68.

Nekrológ dekonstrukciók (Deconstruction of necrologies), Sic itur ad astra (3–4) 1993. 18–31.

Antal Veres

Antal Veres (and Balázs Veres) owned the house on Táblaház str 7 between 1570 and 1586. According to one of the oldest note in Hungarian house registers:

„Anvineyardthal Weresch vnnd sein Eheliche Hausfrau haben empfangen nutz vnnd gwer vmb ein Haus alhie mit seiner zuegehörung neben der Sabo Gergin Haus gelegen, solhes Haus ist khauflich von Cristoffen paur an sy khumen. Hinfuren ihr bayder khauleut nutz vnd frumen, damit frey vnnd ledig zubetrachten, wie sy verlust vnnd der Statt Günß recht ist, Vnuergriffen des bürgerlichen mitleidens”

(„Veres Antal és házastársa jutottak hozzá Christof Paurtól vásárlás útján az itteni ház és tartozéka hasznához és tulajdonához, amely Szabó Györgyné háza mellett fekszik; ezért mindkét vásárlóé lett annak haszna és követelései, hogy mentesnek és szabadnak legyenek tekinthetők, és hogy miként hagyják el azt, azt a város joga mondja, de a polgári adókat meg nem előzheti”). The house was common property with the wife, Barbara Schuer.
Antal Veres gave his wife as wedding present 4000m2 vineyard.{:}{:hu}

Veres Antal és Veres Balázs 157 és 1586 között birtokolták a Táblaház utca 7. számú házat. Az ország egyik legrégibb, fennmaradt telekkönyvi bejegyzése szerint:

0032

„Anthal Weresch vnnd sein Eheliche Hausfrau haben empfangen nutz vnnd gwer vmb ein Haus alhie mit seiner zuegehörung neben der Sabo Gergin Haus gelegen, solhes Haus ist khauflich von Cristoffen paur an sy khumen. Hinfuren ihr bayder khauleut nutz vnd frumen, damit frey vnnd ledig zubetrachten, wie sy verlust vnnd der Statt Günß recht ist, Vnuergriffen des bürgerlichen mitleidens”

(„Veres Antal és házastársa .jutottak hozzá Christof Paurtól vásárlás útján az itteni ház és tartozéka hasznához és tulajdonához, amely Szabó Györgyné háza mellett fekszik; ezért mindkét vásárlóé lett annak haszna és követelései, hogy mentesnek és szabadnak legyenek tekinthetők, és hogy miként hagyják el azt, azt a város joga mondja, de a polgári adókat meg nem előzheti”).

Balázs Veres

Balázs Veres (Walasch, Weresch) prepared a last will in which he declares that if his son dies before adulthood his wife can inherit half of the house (Táblaház utca 7.). His wife, Barbara Gazdag prepares her last will in 1585 in which she mentiones the house which she inherited from her father, Dienes Gazdag and orders that if her children die before adulthood the house should be inherited by her husband. Balázs Veres dies, his widow, Barbara remarries with Anndrasch Nimet (András Német) who offended the testament, but failed to get the house.
002

Karsai Szűcs György

004György Karsai Szűcs (1648) the Church Register includes his name and he also paied taxes. He was a furrier and he married Zsuzsnna Török in 1639. They had three sons, András (1640), Mihály (1642) and György (1644)

Imre Festetics

Grof_festetics_ImreImre Festetics (1762 Simaság–1847 Kőszeg) a count of Tolna, member of the royal chamber, squatter and geneticist. His mother was Julianna Bossányi, his first wife Krisztina Boronkay (1791) and later Borbála Vizkeleti (1812). In 1782 he joined the army, he participated in the last battles against the Ottomans as a captain at the yeomanry. He got wounded in Bucharest in 1790 and left the army. His brother, György Festetics founded Georgikon at Keszthely, the first agricultural higher education institute in Europe. He lived in Kőszeg and Kőszegpaty.

At the estates of the Festetics family register records were kept at a very early time, in the first half of the nineteenth century. It is also possible that the owners of the estate researched inheritance. Between 1807 and 1828 scientific work on sheep rearing had been done at the Festetics estate. Imre Festetics published his results on natural genetic laws in Brünn in 1819. He recognized the most important laws of inheritance before Gregor Mendel.