Veres Antal

Veres Antal

Veres Antal és Veres Balázs 157 és 1586 között birtokolták a Táblaház utca 7. számú házat. Az ország egyik legrégibb, fennmaradt telekkönyvi bejegyzése szerint:

„Anthal Weresch vnnd sein Eheliche Hausfrau haben empfangen nutz vnnd gwer vmb ein Haus alhie mit seiner zuegehörung neben der Sabo Gergin Haus gelegen, solhes Haus ist khauflich von Cristoffen paur an sy khumen. Hinfuren ihr bayder khauleut nutz vnd frumen, damit frey vnnd ledig zubetrachten, wie sy verlust vnnd der Statt Günß recht ist, Vnuergriffen des bürgerlichen mitleidens”

(„Veres Antal és házastársa .jutottak hozzá Christof Paurtól vásárlás útján az itteni ház és tartozéka hasznához és tulajdonához, amely Szabó Györgyné háza mellett fekszik; ezért mindkét vásárlóé lett annak haszna és követelései, hogy mentesnek és szabadnak legyenek tekinthetők, és hogy miként hagyják el azt, azt a város joga mondja, de a polgári adókat meg nem előzheti”).

{:}


Következő

Veres Balázs