Talking Houses les points de mémoire


Kutatásunk középpontjában a helyrajzi szám áll, azokat az egyéneket vizsgáljuk, akik a számokhoz köthetők. Interdiszciplináris megközelítést alkalmazunk, amelybe bevonjuk a társadalom és kultúrtörténeti, történeti antropológiai és szociológiai módszereket.

Kőszeg


A történeti múlt a terekben, az épületekben testesül meg, ez az, ami a jelen kor emberét fizikailag is összekapcsolja az egykor itt élőkkel. Kőszeg belvárosa pedig szinte érintetlen és egységes barokk városképet tár elénk, ami ugyancsak unikális a mai Magyarországon, így a kulturális örökségünk részeként kell kezelni a csaknem 300 éve érintetlen teret.

kraft_project

Emberek 185

Kőszegiek életrajzai és történetei különböző történeti korokból.

Épületek 36

Kőszeg házai mesélnek a múltról

Történetek 10

Történetek a város múltjából.

Dokumentumok 6

Írott történeti források, napló részletek, szépirodalmi munkák a városról.

Rólunk


A csoport tagjai jól ismerik egymást, évek óta együtt dolgoznak különböző társadalomtörténeti kutatásokon. A Beszélő Házak ötlete akkor született, amikor a közös identitás, az emlékezet természetét vizsgáltuk. Ekkor merült fel az a gondolat, hogy a makroszkopikus megközelítés mellett érdemes mikro perspektívából is feltárni a közös múltat, a közösen megélt és átélt eseményeket.

Célunk kettős. Egyrészt szeretnénk megszólítani a turistákat, akik mobiltelefonjukkal az épületre kattintva érdekes tudás birtokába juthatnak a helyszínen. Így válik egymásra tett kövekből élővé a lakóház. Ugyanakkor olyan társadalomtörténeti adatbázist hozunk létre történészek és szociológusok számára, amilyen a helyi társadalomról eddig nem állt rendelkezésre.